Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Quy trình kể từ khi nhân viên nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm đến khi nộp hồ sơ (trường hợp sử dụng điện thoại thông minh)

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Đây là phần giải thích sử dụng màn hình điện thoại thông minh về quy trình kể từ khi nhân viên nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm đến khi trả lời khảo sát và liên lạc với người quản lý để nộp hồ sơ. Hãy tham khảo quy trình thực hiện trong trường hợp thao tác trên điện thoại thông minh tại Quy trình kể từ khi người lao động nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm đến khi nộp hồ sơ (trường hợp sử dụng máy tính)

1. Truy cập vào SmartHR từ URL được cung cấp trong email yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm

Bạn sẽ truy cập vào SmartHR bằng cách nhấn vào URL được ghi trong email có nội dung "Bạn đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm".

Tại màn hình đăng nhập, nhập địa chỉ e-mail hoặc mã số nhân viên và mật khẩu rồi nhấn vào nút [Đăng nhập (ログイン)].

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, chẳng hạn như quên mật khẩu hoặc không thể đăng nhập, hãy tham khảo trang trợ giúp bên dưới.

2. Nhấn vào [Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の手続き)]

Khi bạn nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm, nút [Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の手続き)] sẽ xuất hiện trên Trang của tôi.

Màn hình [Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn (あなたの年末調整)] sẽ được hiển thị khi bạn nhấn vào.

Ảnh chụp màn hình của trang chủ SmartHR画像を表示する

3. Nhấn vào [Trả lời (回答する)] để bắt đầu điều chỉnh thuế cuối năm

Khi nhấn vào [Trả lời (回答する)], câu hỏi 1 của điều chỉnh thuế cuối năm sẽ được hiển thị.

Ảnh chụp màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn画像を表示する

Nội dung của câu 1 nói về “cách tạm dừng khảo sát”, “các giấy tờ cần thiết” và “thời gian cần thiết ước tính” khi điều chỉnh thuế cuối năm. Nhất định hãy đọc kỹ nội dung.

Nhấn vào nút [Bắt đầu (開始)] ở cuối trang để bắt đầu trả lời khảo sát.

Ảnh chụp màn hình bắt đầu điều chỉnh thuế cuối năm画像を表示する

4. Trả lời khảo sát

Hãy đọc nội dung câu hỏi, chọn câu trả lời đúng với hoàn cảnh của bạn và tiến hành trả lời khảo sát.

Trường hợp bạn muốn trả lời lại

Trường hợp bạn chọn nhầm đáp án, bạn có thể trả lời lại câu hỏi đó bằng cách nhấn vào [Câu muốn sửa (設問)] (phần chữ màu xanh lam) trong phần lịch sử trả lời ở bên dưới nút lựa chọn.

Ảnh chụp màn hình lịch sử trả lời trên màn hình khảo sát画像を表示する

Trườngc hợp bạn vô tình xóa mất nội dung trả lời khảo sát

Nếu lỡ tay xóa mất thông tin đã nhập vào trước đó, hãy tải lại màn hình hoặc nhấn vào câu hỏi trước đó trong lịch sử trả lời và trả lời lại. Nếu bạn chuyển sang câu hỏi tiếp theo khi vừa lỡ tay xóa thì bạn sẽ không thể quay trở được. Hãy nhập lại thông tin đã bị xóa.

5. Xác nhận thông tin đã nhập vào

Giữa chừng bài khảo sát sẽ xuất hiện màn hình để bạn xác nhận lại nội dung đã trả lời từ đầu tới lúc đó.

Trường hợp cần chỉnh sửa, hãy nhấn vào nút [< Chỉnh sửa nội dung ở trên (<上の内容を修正する)] để tiến hành chỉnh sửa. Trường hợp không cần chỉnh sửa, hãy đánh dấu tích vào tất cả các ô [Đã xác nhận (確認した)] và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Ảnh chụp màn hình xác nhận nội dung画像を表示する

6. Xác nhận nội dung tờ khai

Chức năng điều chỉnh thuế cuối năm của SmartHR sẽ tự động tạo ra các loại tờ khai dùng cho điều chỉnh thuế cuối năm dựa trên câu trả lời trong khảo sát.

Hãy kiểm tra nội dung tờ khai trên màn hình xem trước và trường hợp bạn cần chỉnh sửa, hãy nhấn vào [câu muốn chỉnh sửa (設問)] (phần chữ màu xanh lam) từ lịch sử trả lời ở bên trái màn hình để trả lời lại. Bạn có thể xem tài liệu ở chế độ toàn màn hình trên điện thoại bằng cách nhấn vào [Mở ở cửa sổ mới (別ウィンドウで開く)].

Nếu kiểm tra không thấy có vấn đề gì, bạn hãy nhấn vào[Hoàn thành nhập dữ liệu (入力を完了する)] ở phía cuối trang , màn hình hoàn thành khảo sát sẽ được hiển thị.

Ảnh chụp màn hình xác nhận nội dung tờ khai画像を表示する

7. Trở về trang chủ

Khi bạn nhấn vào [Quay lại màn hình chính của điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整のホーム画面に戻る)] trên màn hình hoàn thành khảo sát, trên màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạnsẽ hiển thị là [Bạn đã trả lời khảo sát (アンケートに回答しました)]. Bạn có thể kiểm tra các giấy tờ đã tạo trên màn hình điều chỉnh cuối năm của bạn.

Ảnh chụp màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn画像を表示する

8. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và nộp cho người phụ trách

Hãy kiểm tra [Giấy tờ cần nộp (提出する書類)][Giấy tờ liên quan (関連書類)] rồi in ra nếu cần thiết và nộp cho người phụ trách. Giấy tờ có nhãn [Cần bản in (要印刷)] phải được in ra và nộp đi. Hãy sử dụng [Trang nền để dán hồ sơ gốc (原本貼り付け用台紙)] có trong mục [Nội dung khác (その他)] để dán bản gốc các loại giấy chứng nhận để nộp. Trường hợp có nhiều trang nền thì hãy gộp chung vào làm một theo hướng dẫn của người phụ trách điều chỉnh thuế cuối năm.

Nếu có điều gì không rõ

hãy tham khảo trang trợ giúp tại Điều chỉnh thuế cuối năm. Chúng tôi có đăng tải các câu hỏi mà nhân viên hay thắc mắc.