Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Bảo vệ

Q. Nên làm gì khi thấy thông báo "Chính sách mật khẩu đã được thay đổi. Vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn theo chính sách mật khẩu mới" được hiển thị?

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランタレントマネジメントプランHRストラテジープラン

A. Vui lòng tham khảo chính sách mật khẩu mới và cài đặt lại mật khẩu của bạn.

Trình tự các bước cài đặt lại mật khẩu

1. Nhấp vào "Thay đổi mật khẩu tại đây" được hiển thị ở đầu trang chủ SmartHR.

Nhấp vào "Thay đổi mật khẩu tại đây" được hiển thị ở đầu trang chủ SmartHR để di chuyển sang màn hình thay đổi mật khẩu.

image__5_.png画像を表示する

2. Nhập [Cài đặt cá nhân]> [Tài khoản]> [Cài đặt mật khẩu]

Trong [Cài đặt mật khẩu] nhập "Mật khẩu mới", "Mật khẩu mới (để xác nhận)""Mật khẩu hiện tại" và nhấn vào nút [Lưu lại].

145774889-5b866a54-e256-4d0a-bc09-116d555c902f.png画像を表示する