Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Đăng nhập

Q. Làm thế nào khi quên mật khẩu?

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランタレントマネジメントプランHRストラテジープラン

A. Tiến hành cài đặt lại mật khẩu

Nếu quên mật khẩu, bạn có thể cài đặt lại mật khẩu từ trang đăng nhập.

Sau khi bấm thiết lập lại, bạn sẽ nhận được một email có chứa link để đặt lại mật khẩu.

Nếu các lần trước bạn đăng nhập bằng mã số nhân viên và chưa thiết lập email để nhận thông báo, hãy tham khảo đường link dưới đây. Q. メールアドレス未設定の状態で、パスワードを忘れてしまったら?

1. Mở màn hình đăng nhập

Mở đường link sau https://app.smarthr.jp/login

2. Chọn “Quên mật khẩu"

Nhấn vào“Quên mật khẩu" (パスワードをお忘れの方) ở góc dưới màn hình đăng nhập để mở trang cài đặt lại mật khẩu.

画像を表示する

3. Chọn “Cài đặt lại mật khẩu”

Nhập email hoặc mã số nhân viên theo hướng dẫn rồi nhấn “Cài đặt lại mật khẩu” (パスワードを再設定), một email có chứa link để cài đặt lại mật khẩu sẽ được gửi đến bạn.

4. Mở đường link trong email được gửi đến

Email sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn đã nhập tại bước 3.

Khi nhấn vào link trong email, màn hình cài đặt lại mật khẩu sẽ được hiển thị.

画像を表示する

5. Nhập mật khẩu mới

Trên màn hình cài đặt mật khẩu mới, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mới hai lần để đảm bảo rằng mình không gõ sai. Nhấn vào “Thay đổi mật khẩu"[パスワードを変更する]để hoàn tất việc cài đặt lại.

Sau khi hoàn tất bước này, mật khẩu sẽ được thay đổi và từ nay bạn sẽ có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.

画像を表示する