Trung tâm trợ giúp SmartHR
background

Hướng dẫn sử dụng dành cho nhân viên

Lời mở đầu

Cách sử dụng

Thiết lập ban đầu

Đăng nhập

Đăng nhậpをすべて見る

Mã số cá nhân

Các loại thủ tục

đăng ký

Bạn đang gặp rắc rối à?

Bạn đang gặp rắc rối à?をすべて見る

Điều chỉnh thuế cuối năm

Điều chỉnh thuế cuối nămをすべて見る

Phân phối tài liệu

Phân phối tài liệuをすべて見る