Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Quy trình kể từ khi người lao động nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm đến khi nộp hồ sơ (trường hợp sử dụng máy tính)

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Chúng tôi sẽ giải thích quy trình từ khi người lao động nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm, trả lời khảo sát đến khi liên hệ nộp hồ sơ cho người quản lý thông qua màn hình hiển thị trên máy tính cá nhân. Tham khảo quy trình thực hiện trong trường hợp thao tác trên điện thoại thông minh tại Quy trình kể từ khi nhân viên nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm đến khi nộp hồ sơ (trường hợp sử dụng điện thoại thông minh).

1. Truy cập vào SmartHR từ URL được cung cấp trong email yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm

Bạn sẽ truy cập vào SmartHR bằng cách nhấn vào URL được ghi trong e-mail có nội dung "Bạn đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の依頼が届きました)".

Ảnh chụp màn hình e-mail "Bạn đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の依頼が届きました)"画像を表示する

Tại màn hình đăng nhập, nhập địa chỉ e-mail hoặc mã số nhân viên và mật khẩu rồi nhấn nút [Đăng nhập (ログイン)].

Trường hợp bạn gặp trục trặc như quên mật khẩu hoặc không thể đăng nhập, hãy tham khảo trang trợ giúp bên dưới.

2. Nhấn [Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の手続き)]

Khi bạn nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm, nút [Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の手続き)] sẽ xuất hiện trên Trang của tôi.

Khi bạn nhấn nút, màn hình [Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn (あなたの年末調整)] sẽ được hiển thị.

Ảnh chụp màn hình của trang chủ SmartHR画像を表示する

3. Nhấn [Trả lời (回答する)] để bắt đầu điều chỉnh thuế cuối năm

Sau khi nhấn [Trả lời (回答する)], câu hỏi số 1 của điều chỉnh thuế cuối năm sẽ được hiển thị.

Ảnh chụp màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn画像を表示する

Nội dung của câu 1 nói về “cách tạm dừng khảo sát”, “các giấy tờ cần thiết” và “thời gian cần thiết ước tính” khi điều chỉnh thuế cuối năm. Hãy chắc chắn rằng bạn đọc kỹ nội dung.

Nhấn [Bắt đầu (開始)] ở phía cuối trang để bắt đầu trả lời khảo sát.

Ảnh chụp màn hình bắt đầu điều chỉnh thuế cuối năm画像を表示する

4. Trả lời khảo sát

Hãy đọc nội dung câu hỏi, chọn câu trả lời đúng với hoàn cảnh của bạn và tiến hành trả lời khảo sát.

Trường hợp bạn muốn trả lời lại

Trường hợp bạn chọn nhầm đáp án, bạn có thể trả lời lại câu hỏi đó bằng cách nhấn vào [Câu hỏi (設問)] chữ màu xanh lam trong phần lịch sử trả lời ở phía bên trái màn hình.

Ảnh chụp màn hình lịch sử trả lời trên màn hình khảo sát画像を表示する

Trường bạn lỡ tay xóa nhầm nội dung bảng khảo sát

Nếu lỡ tay xóa mất thông tin đã đăng ký trước đó, hãy tải lại màn hình hoặc nhấn vào câu hỏi trước đó trong lịch sử trả lời và trả lời lại. Nếu bạn chuyển sang câu hỏi tiếp theo khi vừa lỡ tay xóa thì bạn sẽ không thể quay trở lại được. Hãy nhập lại thông tin đã bị xóa.

5. Xác nhận thông tin đã nhập vào

Giữa chừng bài khảo sát sẽ xuất hiện màn hình để bạn xác nhận lại nội dung đã trả lời từ đầu tới lúc đó.

Trường hợp cần chỉnh sửa, hãy nhấn vào nút [< Chỉnh sửa nội dung ở trên (<上の内容を修正する)] để tiến hành chỉnh sửa. Trường hợp không cần chỉnh sửa, hãy đánh dấu tích vào tất cả các ô [Đã xác nhận (確認した)] và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Ảnh chụp màn hình xác nhận nội dung画像を表示する

6. Xác nhận nội dung tờ khai

Chức năng điều chỉnh thuế cuối năm của SmartHR sẽ tự động tạo ra các loại bảng kê khai dùng cho điều chỉnh thuế cuối năm dựa trên câu trả lời trong bảng khảo sát.

Hãy kiểm tra nội dung bảng kê khai trên màn hình xem trước và nếu bạn cần chỉnh sửa, hãy nhấn vào [câu hỏi (設問)] chữ màu xanh lam từ lịch sử trả lời ở bên trái màn hình để trả lời lại. Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh tài liệu tại màn hình xem trước. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tài liệu bằng cách nhấn [Mở trong cửa sổ mới (別ウィンドウで開く)] để hiển thị tài liệu toàn màn hình trên máy tính.

Nếu kiểm tra không thấy vấn đề gì, hãy nhấn [Hoàn thành nhập dữ liệu (入力を完了する)] ở cuối màn hình để hiển thị màn hình hoàn thành khảo sát.

Ảnh chụp màn hình xác nhận nội dung tờ khai画像を表示する

7. Trở về trang chủ

Khi bạn nhấn [Quay lại màn hình chính điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整のホーム画面に戻る)] trên màn hình hoàn thành khảo sát, thì ở màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn sẽ hiện lên dòng chữ [Bạn đã trả lời khảo sát (アンケートに回答しました)] . Bạn có thể kiểm tra các tài liệu đã tạo trên màn hình điều chỉnh cuối năm của bạn.

Ảnh chụp màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn画像を表示する

8. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và nộp cho người phụ trách

Hãy kiểm tra [Giấy tờ cần nộp (提出する書類)] [Giấy tờ liên quan (関連書類)] rồi in ra nếu cần thiết và nộp cho người phụ trách. Giấy tờ có nhãn [Cần bản in (要印刷)] phải được in ra và nộp đi. Hãy sử dụng [Trang nền để dán hồ sơ gốc (原本貼り付け用台紙)] có trong mục [Nội dung khác (その他)] để dán bản gốc các loại giấy chứng nhận để nộp. Trường hợp có nhiều trang nền thì hãy gộp chung vào làm một theo hướng dẫn của người phụ trách điều chỉnh thuế cuối năm.

Ảnh chụp [Tình trạng yêu cầu (依頼状況)] trên màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn画像を表示する

Nếu có điều gì không rõ

hãy tham khảo trang trợ giúp tại Điều chỉnh thuế cuối năm. Chúng tôi có đăng tải các câu hỏi mà nhân viên hay thắc mắc.