Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Kiến thức cơ bản và câu hỏi thường gặp về điều chỉnh thuế cuối năm

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Phần này chúng tôi xin giới thiệu kiến thức cơ bản về điều chỉnh thuế cuối năm và những câu hỏi thường được nhân viên đưa ra.

Điều chỉnh thuế cuối năm là gì?

Là việc điều chỉnh sự thừa thiếu thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ tại nguồn đối với khoản thu nhập từ lương được chi trả trong 1 năm kể từ tháng 1 đến tháng 12.

Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm đó sẽ không thể tính được nếu không xác định được số tiền thu nhập của cả năm, và “số tiền thuế thu nhập tạm tính” dựa trên thu nhập và số người phụ thuộc của bạn đang được khấu trừ từ tiền lương hàng tháng. Sau đó, cuối năm sẽ tính số tiền thuế thu nhập cá nhân chính xác, trường hợp nộp thừa sẽ được hoàn lại, trường hợp nộp thiếu sẽ bị truy thu thêm.

Ưu điểm khi thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm trên SmartHR

Nếu bạn sử dụng chức năng điều chỉnh thuế cuối năm của SmartHR, bạn chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân để trả lời các câu hỏi khảo sát thì các tờ khai cần thiết sẽ được soạn thảo. Có thể nộp các tờ khai ở dạng văn bản điện tử. Các thông tin cơ bản như địa chỉ, v.v... sẽ được nhập tự động trước từ thông tin bạn đã đăng ký trong chức năng cơ bản của SmartHR nên bạn sẽ không phải nhập thông tin từ đầu.

Ảnh chụp màn hình khảo sát画像を表示する

Vui lòng xem trang trợ giúp bên dưới để biết quy trình trả lời khảo sát.

Câu hỏi thường gặp

Q. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm?

A. Bạn sẽ phải tự thực hiện việc kê khai thuế

Bạn sẽ phải tự soạn thảo tờ khai thuế và nộp đến cơ quan thuế chủ quản. Nếu không thực hiện điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân khi điều chỉnh thuế cuối năm hoặc tự kê khai thuế, bạn có thể sẽ không nhận lại được số tiền thuế đã nộp thừa, hoặc quên không nộp khoản thuế đã nộp thiếu. Việc soạn thảo tờ khai thuế thường sẽ phức tạp hơn so với điều chỉnh thuế cuối năm. Hãy thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm để tránh việc quên nộp thuế.

Q. Tôi dự định sẽ tự kê khai thuế, vậy thì có cần phải thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm không?

A. Có, bạn vẫn cần phải thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm.

Kể cả trường hợp bạn tự kê khai thuế vì có thu nhập từ nhiều nguồn, hay vì để được giảm trừ cho chi phí điều trị y tế, v.v... thì bạn vẫn cần phải thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm. Ngoài nhân viên, những người khác tương ứng với một trong các điều dưới đây cũng được luật pháp quy định phải thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm. (Điều 190 của Luật thuế thu nhập).

  • Tổng thu nhập cả năm từ tiền lương vượt quá 20.000.000 Yên
  • Đã được hoàn thuế hoặc được gia hạn nộp thuế đối với việc khấu trừ tài nguồn của khoản thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lương trong năm đó và khoản thuế thu nhập đặc biệt để tái thiết theo quy định của quy chế miễn giảm do thiên tai.

Tham khảo: Người thuộc đối tượng phải thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm | Tổng cục thuế quốc gia

Cho dù bạn đã thực hiện cả điều chỉnh thuế cuối năm và tự kê khai thuế thì bạn cũng không bị đánh thuế hay được giảm trừ trùng lặp.