Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Mã số cá nhân
Trang này chưa được dịch.

マイナンバー情報を訂正する

Đối tượng độc giả:
Cho ban quản lý
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

登録済みのマイナンバー情報を編集して訂正する手順を説明します。

1. [機能]>[マイナンバー]を押す

ホーム左側にある[機能][マイナンバー]を押すと、マイナンバー管理画面が表示されます。

2. 一覧から対象従業員を選択

マイナンバー管理画面の一覧で、マイナンバーを訂正したい従業員の[マイナンバー情報]列にある[社員番号 氏名]を押すと、従業員のマイナンバー情報画面が表示されます。

3. [登録済み]の一覧から[表示]を押す

[登録済み]の一覧から対象者の[表示]を押すと、マイナンバー情報を確認する画面が表示されます。

画像を表示する

4. [編集]を押す

画面左下にある[編集]を押すと、マイナンバー情報を編集できる画面に切り替わります。

画像を表示する

5. マイナンバー情報を編集し、[更新]を押す

マイナンバー情報を編集して[更新]を押すと、マイナンバー情報が更新されます。

画像を表示する