Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Thủ tục
Trang này chưa được dịch.

Q. 賞与支払届の「ア(通貨)」「イ(現物)」に金額が反映されない場合の対処法は?

Đối tượng độc giả:
Cho ban quản lý
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

A. 作成した賞与支払届を削除してから、給与明細項目の[支給形態]を[通貨]か[現物]に選択したうえで、賞与支払届を作成し直してください

給与明細項目の編集画面のスクリーンショット画像を表示する

操作手順

1. 作成した賞与支払届を削除する

作成した賞与支払届を削除する方法は、作成した手続きを削除するを参照してください。

2. [アプリ一覧]の[給与明細管理]を押す

[アプリ一覧][給与明細管理]を押すと、給与明細の一覧画面が表示されます。

3. 「給与明細はこちらから編集できます」の[こちら]を押す

給与明細の一覧画面にある「給与明細はこちらから編集できます」という説明書きの[こちら]を押します。

給与明細の一覧画面のスクリーンショット画像を表示する

[こちら]を押すと、給与明細項目の設定画面が表示されます。

4. 該当の給与明細項目の[…]メニュー >[編集する]を押す

[支給]欄にある、該当の給与明細項目の[…]メニュー >[編集する]を押すと、編集画面が表示されます。

給与明細項目の設定画面のスクリーンショット画像を表示する

5. 支給形態を選択して[更新する]を押す

[支給形態]項目で[通貨]または[現物]を選び、[更新する]を押すと、設定が更新されます。

給与明細項目の編集画面のスクリーンショット画像を表示する

6. 賞与支払届を作成し直す

賞与支払届を作成すると、「ア(通貨)」または「イ(現物)」に、賞与明細でアップロードした金額が反映されます。

賞与支払届のスクリーンショット画像を表示する