Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

In các giấy tờ cần thiết sau khi đã nhập thông tin điều chỉnh thuế cuối năm

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

Hướng dẫn cách in kết quả điều chỉnh thuế cuối năm, các giấy tờ đã được tạo, và trang nền để dán hồ sơ gốc. Nếu bạn trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm trên các thiết bị như điện thoại thông minh và in tại cửa hàng tiện lợi thay vì sử dụng máy tính thì hãy lưu lại các giấy tờ đã tạo.

1. Nhấn vào [Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の手続き)] ở trang đầu.

Khi nhấn vào [Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm] (年末調整の手続き), màn hình [Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn] (あなたの年末調整) sẽ được hiển thị.

2. Nhấn vào tên hồ sơ bạn muốn in

Khi bạn nhấn tên hồ sơ trong [Giấy tờ liên quan (関連書類)] hoặc [Trang nền để dán hồ sơ gốc (原本貼り付け用台紙)] trong [Nội dung khác (その他)], màn hình xem trước sẽ được hiển thị.

*Ảnh chụp màn hình điều chỉnh thuế cuối năm画像を表示する

3. Nhấn [In (印刷)].

Bạn có thể in được tệp PDF bằng cách nhấn nút [In (印刷)] ở phía dưới bên phải của màn hình xem trước.

Ảnh chụp màn hình xem trước画像を表示する