Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
thủ tục

Người phụ thuộc về mặt bảo hiểm xã hội là gì?

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Giải thích về người phụ thuộc về mặt bảo hiểm xã hội.

Điều kiện để trở thành đối tượng

Người phụ thuộc phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây.

  • Thu nhập cả năm dự kiến dưới 1.300.000 yên (Trường hợp là người từ 60 tuổi trở lên hoặc người khuyết tật thì thu nhập cả năm dưới 1.800.000 yên)
  • Thu nhập thấp hơn một nửa thu nhập của người cấp dưỡng (người được bảo hiểm) nếu sống chung, thu nhập chưa bằng số tiền cấp dưỡng (người được bảo hiểm) được gửi về nếu sống riêng.
  • Từ 108.333 yên trở xuống mỗi tháng nếu có thu nhập chẳng hạn như thu nhập chịu thuế từ lương, từ 3.611 yên mỗi ngày trở xuống nếu là người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, v.v...
  • Gia đình của đối tượng không đủ điều kiện

Để biết thêm về các điều kiện khác, vui lòng tham khảo Điều kiện để trở thành Người phụ thuộc (Tiếng Nhật) | Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản.

Điều kiện về thu nhập chịu thuế

Thu nhập này không được coi là thu nhập chịu thuế.

đơn vị 1 năm

Thời gian một năm kể từ ngày trở thành người phụ thuộc về mặt bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Nếu trở thành người phụ thuộc từ tháng 6 thì thời gian là từ tháng 6 tới tháng 5 năm sau