Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Q. Trường hợp không được giảm trừ cho góa phụ, bố/mẹ đơn thân thì cần chỉnh sửa khảo sát thế nào?

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

A. Kiểm tra điều kiện áp dụng và chỉnh sửa câu trả lời khảo sát cho phù hợp nếu cần

Hãy kiểm tra xem có ghi sót điều kiện áp dụng giảm trừ cho góa phụ và bố/mẹ đơn thân hay không và sửa câu trả lời khảo sát của bạn nếu phù hợp điều kiện.

Điều kiện để giảm trừ cho góa phụ, bố/mẹ đơn thân

Giảm trừ cho góa phụ (寡婦控除)

Góa phụ là người mang giới tính nữ trên sổ hộ tịch, không thỏa mãn "điều kiện để giảm trừ cho bố/mẹ đơn thân" tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm kê khai và thuộc một trong số các trường hợp dưới đây.

Lưu ý, người chưa đăng ký kết hôn thì không thuộc đối tượng này.

 • Người chưa tái hôn sau khi ly hôn với chồng, có người thân phụ thuộc và có tổng thu nhập chịu thuế từ 5.000.000 Yên trở xuống.
 • Là người chưa tái hôn sau khi ly hôn với chồng, hoặc người không rõ tình trạng sống chết của chồng mình trong một khoảng thời gian nhất định, và có tổng thu nhập chịu thuế từ 5.000.000 Yên trở xuống. ※ Giới hạn ở những người không phải là vợ/chồng sống phụ thuộc vào thu nhập của người khác và không phải là người thân phụ thuộc của người khác.

Giảm trừ cho bố/mẹ đơn thân (ひとり親控除)

Bố/mẹ đơn thân nghĩa là người đang không kết hôn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm kê khai, hoặc người có vợ/chồng không rõ sống chết và thỏa mãn tất cả các điều kiện dưới đây.

 • Hiện không đang chung sống như vợ chồng với người khác (chưa đăng ký kết hôn)
 • Người đang nuôi con bằng thu nhập của bản thân ※Con cái trong trường hợp này phải có tổng thu nhập chịu thuế của năm kê khai không vượt quá 480.000 Yên và không phải là người thân phụ thuộc hoặc vợ/chồng sống phụ thuộc vào thu nhập của người khác.
 • Có tổng thu nhập chịu thuế từ 5.000.000 Yên trở xuống

Chỉnh sửa câu trả lời liên quan đến giảm trừ cho góa phụ

Hãy thực hiện chỉnh sửa cho câu hỏi dưới đây nếu cần.

 • Câu hỏi 26 “Bạn có vợ/chồng chưa?” -Trả lời “Không”
 • Câu hỏi 46 “Trước đây bạn đã từng có vợ/chồng không?” - Trả lời “Có (đã ly hôn),” “Có (góa)” hoặc “Có (không rõ sống chết)”
 • Câu hỏi 44 "Trong phần mối quan hệ trên giấy đăng ký cư trú có ghi là (chưa đăng ký kết hôn - 未届) không?" - Trả lời “Không”
 • Câu hỏi 36 "Tổng thu nhập chịu thuế của bạn trong năm nay có từ 5.000.000 yên trở xuống không?" - Trả lời "Có"
 • Câu hỏi 37 "Tổng thu nhập chịu thuế dự kiến của bạn trong năm sau có từ 5.000.000 yên trở xuống không?" - Trả lời "Có"
 • Câu hỏi 38 “Bạn có người thân phụ thuộc theo luật thuế không?(dưới 16 tuổi cũng là đối tượng)" - Trả lời “Có”
  • Trường hợp vợ/chồng đã qua đời thì không có điều kiện đối với người thân phụ thuộc.
 • Đăng ký người thân phụ thuộc khác ngoài con cái ở câu hỏi 40 “Hãy nhập thông tin người phụ thuộc (ngoài vợ/chồng)”
  • Nếu bạn đã đăng ký thông tin con cái, bạn sẽ được xác định thuộc đối tượng “giảm trừ cho bố/mẹ đơn thân”.

Chỉnh sửa câu trả lời liên quan đến giảm trừ cho bố/mẹ đơn thân

Hãy thực hiện chỉnh sửa cho câu hỏi dưới đây nếu cần.

 • Câu hỏi 26 “Bạn có vợ/chồng chưa?” - Trả lời “Không”
 • Câu hỏi 46 “Trước đây bạn đã từng có vợ/chồng không?” - Trả lời “Có (đã ly hôn),” “Có (góa)” hoặc “Có (không rõ sống chết)”
 • Câu hỏi 44 "Trong phần mối quan hệ trên giấy đăng ký cư trú có ghi là (chưa đăng ký kết hôn - 未届) không?" - Trả lời “Không”
 • Câu hỏi 36 "Tổng thu nhập chịu thuế của bạn trong năm nay có từ 5.000.000 yên trở xuống không?" - Trả lời "Có"
 • Câu hỏi 37 "Tổng thu nhập chịu thuế dự kiến của bạn trong năm sau có từ 5.000.000 yên trở xuống không?" - Trả lời "Có"
 • Câu hỏi 38 “Bạn có người thân phụ thuộc theo luật thuế không? - Trả lời “Có”
 • Đăng ký thông tin con cái ở câu hỏi 40 “Hãy nhập thông tin người phụ thuộc (ngoài vợ/chồng)”