Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Tạm dừng/tiếp tục trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

Trang này sẽ hướng dẫn bạn cách dừng và tiếp tục trả lời khảo sát khi đang trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.

Thao tác trên máy tính và điện thoại thông minh đều giống nhau. Trang này sẽ giải thích quy trình bằng màn hình khi sử dụng máy tính.

Tạm dừng trả lời khảo sát

Không cần phải thao tác gì khi muốn tạm dừng khảo sát. Nội dung bạn đã nhập vào sẽ được lưu theo từng màn hình.

Lưu ý rằng dù bạn đã nhập được nửa chừng đến khi bạn chuyển sang màn hình tiếp theo thì nội dung mới được lưu. Nếu bạn dừng trả lời giữa chừng, hệ thống sẽ tự lưu nội dung dữ liệu đã nhập ở màn hình ngay trước màn hình bạn vừa dừng.

Tiếp tục trả lời khảo sát

Nếu hôm trước đang dừng giữa chừng và giờ muốn trả lời tiếp, bạn có thể tiếp tục bằng cách nhấn vào [Tiếp tục trả lời (回答を続ける)] trên màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn.

画像を表示する

Trường hợp bạn chọn [Nhập dữ liệu sau khi lấy được phiếu khấu trừ tại nguồn (源泉徴収票を入手して後日入力する)] và tạm dừng nhập thông tin

Dưới đây là hướng dẫn trình tự các bước thực hiện trong trường hợp trả lời là [Nhập dữ liệu sau khi lấy được phiếu khấu trừ tại nguồn (源泉徴収票を入手して後日入力する)] và nhấn nút [Tạm dừng nhập thông tin (入力を中断する)]** trên màn hình tiếp theo. Quy trình thực hiện trong trường hợp đã lấy được phiếu khấu trừ tại nguồn và trường hợp đã xác định chắc chắn rằng không thể lấy được phiếu khấu trừ tại nguồn sẽ khác nhau.

画像を表示する 画像を表示する

Trường hợp đã lấy được phiếu khấu trừ tại nguồn

Sau khi nhấn vào tên câu hỏi [Nhập thông tin của công ty trước đây (前職情報の入力)] trong lịch sử trả lời và màn hình câu hỏi tương ứng được hiển thị, hãy chọn lại [Phiếu khấu trừ tại nguồn (源泉徴収票)] và chuyển sang câu tiếp theo.

画像を表示する

Trường hợp đã xác định chắc chắn rằng không thể lấy được phiếu khấu trừ tại nguồn

Sau khi nhấn vào tên câu hỏi [Xác nhận không thể lấy được phiếu khấu trừ tại nguồn (源泉徴収票の入手不可確認)] trong lịch sử trả lời và màn hình câu hỏi tương ứng được hiển thị, hãy nhấn [Tiếp theo] và tiếp tục trả lời khảo sát.

画像を表示する