Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Câu hỏi thường gặp

Biện pháp xử lý khi chức năng hiển thị đa ngôn ngữ không hiển thị đúng?

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランタレントマネジメントプランHRストラテジープラン

Hãy kiểm tra xem cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt hay thiết bị mà bạn đang sử dụng đã ở chế độ “Không phải tiếng Nhật” hay chưa.

Nếu cài đặt ngôn ngữ không có vấn đề, hãy thử cập nhật lại trang và xóa cache, cookie của trình duyệt.

Kiểm tra cài đặt ngôn ngữ

Để có thể sử dụng tính năng hiển thị đa ngôn ngữ, cài đặt ngôn ngữ cho trình duyệt và thiết bị mà bạn đang sử dụng cần đang ở chế độ “Không phải tiếng Nhật”.

Hãy kiểm tra cài đặt bằng cách thức như sau.

Google Chrome

Xem trang trợ giúp dưới đây và kiểm tra cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt.

Thay đổi ngôn ngữ|Hỗ trợ tài khoản Google

Safari

Cho hiển thị ngôn ngữ đang được cài đặt trong thiết bị của bạn.

Xem trang trợ giúp dưới đây và kiểm tra cài đặt ngôn ngữ của thiết bị.

Trường hợp sử dụng iPhone, iPad

Thay đổi ngôn ngữ trên iPhone, iPad, iPod touch|Hỗ trợ của Apple

Trường hợp sử dụng Mac

Thay đổi ngôn ngữ máy Mac sử dụng|Hướng dẫn sử dụng macOS

Firefox

Xem trang trợ giúp dưới đây và kiểm tra cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt.

Dùng Firefox với ngôn ngữ khác|Hỗ trợ của Firefox

Microsoft Edge

Cho hiển thị ngôn ngữ đang được cài đặt trong thiết bị của bạn.

Xem trang trợ giúp dưới đây và kiểm tra cài đặt ngôn ngữ của thiết bị.

Sử dụng Microsoft Edge bằng ngôn ngữ khác|Hỗ trợ và hướng dẫn của Microsoft Edge

Cập nhật trang

Hãy cập nhật trình duyệt đang sử dụng và tải lại trang.

Việc tải lại trang có thể mất thời gian hoặc có khả năng không tải được hiển thị đa ngôn ngữ.

mceclip3.png画像を表示する

Xóa cache và cookie của trình duyệt

Hãy xóa cache và cookie của trình duyệt, rồi kiểm tra nội dung hiển thị một lần nữa.

Google Chrome

Xóa bộ nhớ đệm và cookie|Tài khoản Google trợ giúp

Safari

Trường hợp sử dụng iPhone, iPad

Xóa lịch sử duyệt web và cookie trên Safari của iPhone, iPad, iPod touch|Hỗ trợ của Apple

Trường hợp sử dụng Mac

Thiết lập bộ nhớ đệm nội dung trên máy Mac|Hướng dẫn sử dụng macOS

Quản lý cookie và dữ liệu trang web trong Safari trên máy Mac|Hướng dẫn sử dụng Safari

Firefox

Cách xóa bộ nhớ đệm Firefox|Hỗ trợ của Firefox

Xóa cookie và dữ liệu trang web trong Firefox|Hỗ trợ của Firefox

Microsoft Edge

Xem và xóa lịch sử trình duyệt trong Microsoft Edge|Hỗ trợ và hướng dẫn của Microsoft Edge

Xóa cookie trong Microsoft Edge|Hỗ trợ và hướng dẫn của Microsoft Edge

Trường hợp đã thử tất cả các biện pháp trên mà vẫn không giải quyết được

Có khả năng đã xảy ra lỗi, vì vậy, hãy thông báo tình trạng tới quản trị viên và báo họ liên hệ tới SmartHR.

Ngoài ra, nếu bạn sử dụng SmartHR trên máy tính, bạn có thể chụp ảnh màn hình theo các bước dưới đây và gửi đính kèm khi liên hệ để giúp dễ dàng xác định nguyên nhân.

Cách chụp ảnh màn hình và phần mềm kiểm tra

1. Mở trang bị lỗi hiển thị đa ngôn ngữ, và nhập câu lệnh sau đây:

  • Trường hợp sử dụng Mac:「option」+「command」+「i」
  • Trường hợp sử dụng Windows:「shift」+「control」+「i」

Khi nhập câu lệnh, phần mềm kiểm tra (Inspector) sẽ hiện ra trên màn hình.

mceclip4.png画像を表示する

2. Chụp ảnh màn hình

Xem trang hỗ trợ dưới đây để biết cách chụp ảnh màn hình.

Chụp ảnh màn hình trên Mac|Hỗ trợ của Apple

Cách chụp và chú thích cho ảnh chụp màn hình trên Windows 10|Hỗ trợ và hướng dẫn của Windows

Hãy chụp ảnh màn hình sao cho có thể kiểm tra được cả 2 nội dung là “URL đang hiển thị” và “phần mềm kiểm tra” như hình dưới đây.

mceclip5.png画像を表示する