Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Điều kiện để nội dung đăng ký khấu trừ hiển thị trên hồ sơ điều chỉnh thuế cuối năm

Đối tượng độc giả:
Cho ban quản lýCho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

Điều kiện để hiển thị được nội dung xin khấu trừ trên hồ sơ điều chỉnh thuế cuối năm của người lao động như sau.

Mục lục

Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người có thu nhập chịu thuế từ tiền lương

画像を表示する

A: Điều kiện hiển thị ở mục vợ/chồng thuộc đối tượng khấu trừ tại nguồn - 源泉控除対象配偶者

 • Trả lời là “có vợ/chồng” hoặc “có vợ/chồng đã qua đời trong năm nay” trong câu hỏi khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.
 • Thu nhập từ lương của bạn là từ 10.950.000 Yên trở xuống (thu nhập chịu thuế tương ứng là từ 9.000.000 Yên trở xuống)
 • Thu nhập từ lương của vợ/chồng bạn là từ 1.500.000 Yên trở xuống (thu nhập chịu thuế tương ứng là từ 950.000 Yên trở xuống)
 • (Trường hợp hồ sơ của năm 2023) Trả lời là năm nay “có phụ thuộc” trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • (Trường hợp hồ sơ của năm 2024) Trả lời là năm tới “có phụ thuộc” trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm

Việc xác định xem vợ/chồng bạn có là đối tượng phụ thuộc theo quy định của luật thuế hay không tùy thuộc vào nội dung hiển thị tại ô này.

Nếu không thỏa mãn điều kiện về thu nhập (thu nhập chịu thuế) thì sẽ không thuộc đối tượng và không được hiển thị trên hồ sơ.

B: Điều kiện hiển thị trong phần người thân phụ thuộc được giảm trừ (từ 16 tuổi trở lên) - 控除対象親族

 • Nhập thông tin của gia đình, người thân phụ thuộc khi trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Thu nhập từ lương của người thân phụ thuộc từ 1.030.000 Yên trở xuống (Thu nhập chịu thuế tương ứng từ 480.000 Yên trở xuống)
 • Người thân phụ thuộc sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở về trước (bao gồm cả ngày 1 tháng 1 năm 2008)

Trường hợp là người không cư trú (người thân sống ở nước ngoài) và trong độ tuổi từ 30 đến 70 tuổi (được sinh trong khoảng từ ngày 2 tháng 1 năm 1954 tới ngày 1 tháng 1 năm 1994) thì cần phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau.

 • Không sống tại Nhật Bản với mục đích du học
 • Người khuyết tật
 • Nhận tiền gửi về từ 380.000 yên trở lên

Điều kiện hiển thị đối với người thân thuộc cao tuổi và người thân phụ thuộc đặc định - 老人扶養親族・特定扶養親族

 • Người “Sống cùng nhà” và “Có quan hệ họ hàng trực hệ với bản thân người kê khai hoặc vợ/chồng và sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1954 trở về trước” sẽ được xác định là “Người thân cao tuổi sống chung” trong mục người thân phụ thuộc cao tuổi
 • Trường hợp “Không sống cùng nhà” hoặc “Không có quan hệ huyết thống trực hệ với người kê khai hoặc vợ/chồng người kê khai và sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1954 trở về trước” sẽ được xác định là “Khác” trong mục người thân phụ thuộc cao tuổi
 • Trường hợp sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 2001 đến ngày 1 tháng 1 năm 2005 thì sẽ được xác định là "Người thân phụ thuộc đặc định"

Ngoài ra, mối quan hệ được đánh giá là huyết thống trực hệ được quy định như sau.

 • Bố/Mẹ/Bố ruột/Mẹ ruột/Bố chồng hoặc bố vợ /Mẹ chồng hoặc mẹ vợ/Bố nuôi/Mẹ nuôi
 • Ông/Bà/Ông của vợ hoặc chồng/Bà của vợ hoặc chồng/Ông nuôi/Bà nuôi
 • Ông cố/Bà cố/Ông cố của vợ hoặc chồng /Bà cố của vợ hoặc chồng

C: Điều kiện để hiển thị phần người khuyết tật, góa phụ, bố/mẹ đơn thân, học sinh/sinh viên đang đi làm - 障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生

Giảm trừ cho người khuyết tật

 • Có đăng ký giảm trừ cho người khuyết tật trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Đã nhập thông tin cần thiết để đăng ký giảm trừ cho người khuyết tật
 • Điều kiện để “vợ/chồng” thuộc đối tượng được giảm trừ cho người khuyết tật là thu nhập chịu thuế từ 480.000 yên trở xuống (vợ/chồng đang chung sống phụ thuộc vào thu nhập chính của bạn)

Giảm trừ cho góa phụ, bố/mẹ đơn thân

Giảm trừ cho góa phụ
 • Người trả lời khảo sát là nữ
 • Câu hỏi "Trong phần mối quan hệ trên giấy đăng ký cư trú có ghi là (chưa đăng ký kết hôn - 未届) không?" -Trả lời “Không” (để xác định tình trạng hôn nhân hợp pháp)
 • Tổng thu nhập chịu thuế của bạn là từ 5.000.000 Yên trở xuống
 • Thuộc một trong những trường hợp sau đây
  • Ở câu hỏi về vợ/chồng trong quá khứ trả lời "Có (đã ly hôn)", và ở phần thông tin gia đình "đã đăng ký người thân phụ thuộc ngoài con cái”"
  • Trả lời “Có (đã qua đời)” cho câu hỏi về vợ/chồng trước đây
  • Trả lời “Có (không rõ sống chết)” cho câu hỏi về vợ/chồng trước đây
Giảm trừ cho bố/mẹ đơn thân
 • Câu hỏi "Trong phần mối quan hệ trên giấy đăng ký cư trú có ghi là (chưa đăng ký kết hôn - 未届) không?" - Trả lời “Không” (để xác định tình trạng hôn nhân hợp pháp)
 • Tổng thu nhập chịu thuế của bạn là từ 5.000.000 Yên trở xuống
 • Trả lời “Không” hoặc “Có (đã ly hôn)”, hoặc “Có (đã qua đời)”, hoặc “Có (không rõ sống chết)” cho câu hỏi về vợ/chồng trước đây
 • Đã đăng ký "con cái" trong phần thông tin gia đình

Sinh viên đi làm

 • Có đăng ký giảm trừ cho học sinh/sinh viên đi làm trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Đã nhập thông tin cần thiết để đăng ký giảm trừ cho học sinh/sinh viên đi làm
 • Thu nhập từ lương của bạn từ 1.300.000 yên trở xuống (thu nhập chịu thuế tương ứng là từ 750.000 yên trở xuống), và trong đó thu nhập chịu thuế ngoài lương là từ 100.000 Yên trở xuống

D: Người thân phụ thuộc đã được người khác kê khai để nhận giảm trừ

Trong chức năng điều chỉnh thuế cuối năm của SmartHR, dù bạn có người thân phụ thuộc đã được người khác kê khai để nhận giảm trừ thì cũng không có nội dung nào được hiển thị trong ô D. Trường hợp thuộc đối tượng được giảm trừ điều chỉnh thu nhập chịu thuế thì sẽ được hiển thị ở ô “Người thân phụ thuộc, v.v.” (扶養親族等) trên “Tờ khai khấu trừ điều chỉnh mức thu nhập”. Nếu có nội dung được hiển thị trong “Tờ khai khấu trừ điều chỉnh mức thu nhập” thì sẽ được giảm trừ.

Mục liên quan tới thuế cư trú (住民税)

Điều kiện để hiển thị trong phần người thân phụ thuộc dưới 16 tuổi

 • Có nhập thông tin của người thân phụ thuộc trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Thu nhập từ lương của người thân phụ thuộc từ 1.030.000 Yên trở xuống (Thu nhập chịu thuế tương ứng từ 480.000 Yên trở xuống)
 • (Trường hợp phần hồ sơ của năm 2023) Ngày tháng năm sinh của người thân phụ thuộc là từ ngày 2 tháng 1 năm 2008 trở đi (bao gồm cả ngày 2 tháng 1 năm 2008)
 • (Trường hợp phần hồ sơ của năm 2024) Ngày tháng năm sinh của người thân phụ thuộc là từ ngày 2 tháng 1 năm 2009 trở đi (bao gồm cả ngày 2 tháng 1 năm 2009)

Điều kiện để hiển thị nội dung trong ô Vợ/chồng hoặc người thân phụ thuộc có trợ cấp thôi việc, v.v.

 • Có nhập thông tin của người thân phụ thuộc hoặc thông tin của vợ/chồng trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Trong phần tình trạng phụ thuộc, có chọn một trong hai nội dung “có phụ thuộc trong năm sau” hoặc “không có phụ thuộc”
 • Có dấu tích chọn trong “Trường hợp người thân phụ thuộc bị mất tư cách người phụ thuộc do họ đã nhận trợ cấp thôi việc trong năm nay”
 • Trong mục số tiền thu nhập chịu thuế của thu nhập từ trợ cấp thôi việc có điền số tiền từ 1 yên trở lên
Góa phụ hoặc bố/mẹ đơn thân

Thỏa “Điều kiện để hiển thị nội dung trong ô Vợ/chồng hoặc người thân phụ thuộc có trợ cấp thôi việc, v.v.” và có dấu tích chọn trong mục "Người kê khai thỏa mãn điều kiện của góa phụ hoặc bố/mẹ đơn thân".

Tờ khai khấu trừ cơ bản dành cho người có thu nhập từ tiền lương kiêm Tờ khai khấu trừ cho vợ/chồng dành cho người có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, kiêm Tờ khai khấu trừ điều chỉnh mức thu nhập

Dưới đây là điều kiện hiển thị trên “Tờ khai giảm trừ cơ bản” để xác định xem giảm trừ cơ bản có được áp dụng hay không và giàm bao nhiêu (tùy theo tiền lương), "Tờ khai giảm trừ cho vợ/chồng" cần thiết để được giảm trừ vợ/chồng hoặc giảm trừ đặc biệt cho vợ/chồng, và "Tờ khai giảm trừ điều chỉnh khoản thu nhập chịu thuế" cần thiết để được giảm trừ điều chỉnh khoản thu nhập chịu thuế.

画像を表示する

Điều kiện để hiển thị trên tờ khai giảm trừ cơ bản - 基礎控除申告書

 • Thu nhập từ lương của bạn từ 20.000.000 Yên trở xuống (hoặc thu nhập chịu thuế tương đương 25.000.000 Yên trở xuống) và thuế thu nhập của bạn ở cột 甲

Điều kiện để hiển thị trên tờ khai giảm trừ cho vợ/chồng - 配偶者控除等申告書

 • Tổng thu nhập chịu thuế của bạn là từ 10.000.000 Yên trở xuống
 • Tổng thu nhập chịu thuế của vợ/chồng bạn là từ 1.330.000 Yên trở xuống
 • Trả lời là năm nay “có phụ thuộc” trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm

Điều kiện để hiển thị trên tờ khai khấu trừ điều chỉnh thu nhập - 所得金額調整控除申告書

Nếu thu nhập từ lương của bạn vượt 8.500.000 Yên và thỏa mãn một trong những điều kiện sau đây thì sẽ được hiển thị.

 • Bạn là người khuyết tật đặc biệt
 • Vợ/chồng bạn sống dựa vào nguồn thu nhập từ bạn và là người khuyết tật đặc biệt
 • Người thân phụ thuộc là người khuyết tật đặc biệt
 • Người thân phụ thuộc dưới 23 tuổi (sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 2001 trở về sau)
 • Thành viên khác trong gia đình đang nhận giảm trừ cho người thân khuyết tật đặc biệt ※
 • Thành viên khác trong gia đình đang nhận giảm trừ cho người dưới 23 tuổi (sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 2001 trở về sau)*

Tờ khai giảm trừ phí bảo hiểm cho người có thu nhập chịu thuế từ lương

Dưới đây là điều kiện hiển thị trong hồ sơ đăng ký giảm trừ phí bảo hiểm.

画像を表示する

Điều kiện hiển thị trong mục Giảm trừ phí bảo hiểm nhân thọ - 生命保険料

 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm nhân thọ thông thường (生命保険料)
 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng (介護医療保険料)
 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm hưu trí cá nhân (個人年金保険料)

Điều kiện hiển thị trong mục Giảm trừ phí bảo hiểm động đất - 地震保険料控除

 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm động đất

Điều kiện hiển thị trong mục Giảm trừ phí bảo hiểm xã hội - 社会保険料控除

 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm hưu trí quốc dân (国民年金), bảo hiểm y tế quốc dân (国民健康保険)

Điều kiện hiển thị trong mục Giảm trừ phí góp vào quỹ tương trợ lẫn nhau của các doanh nghiệp quy mô nhỏ - 小規模企業共済等掛金控除に表示する条件

 • Đã nhập thông tin phí góp vào quỹ tương trợ lẫn nhau của các doanh nghiệp quy mô nhỏ (iDeco)

Tờ khai đăng ký giảm trừ khoản vay bất động sản (cơi nới cải tạo đặc thù, v.v.) cho người có thu nhập chịu thuế từ lương (mẫu cũ)

Điều kiện hiển thị trong Tờ khai đăng ký giảm trừ khoản vay bất động sản (mẫu cũ) như sau.

画像を表示する
MụcDữ liệu/điều kiện hiển thị
①-A・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà, v.v. của tổ chức tài chính cho vay là chỉ nhà ở”
・Nếu là vay liên đới thì sẽ hiển thị phần vay mà bạn đang có nghĩa vụ trả
①-B・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà, v.v. của tổ chức tài chính cho vay là chỉ nhà ở”
・Nếu là vay liên đới thì sẽ hiển thị phần vay mà bạn đang có nghĩa vụ trả
①-C・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà, v.v. của tổ chức tài chính cho vay là chỉ nhà ở”
・Nếu là vay liên đới thì sẽ hiển thị phần vay mà bạn đang có nghĩa vụ trả
・Trường hợp “cơi nới” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “tổ chức tín dụng cho vay”
・Nếu là vay liên đới thì sẽ hiển thị phần vay mà bạn đang có nghĩa vụ trả
②-AHiển thị giá trị mục ロ của giấy chứng nhận
②-BHiển thị giá trị mục ホ của giấy chứng nhận
②-CHiển thị giá trị tổng của [ロ và ホ], hoặc [tổng ホ vàリ] của của giấy chứng nhận
Hiển thị giá trị mục リ của giấy chứng nhận
③-A・Hiển thị giá trị mục 二 của giấy chứng nhận
・Hiển thị giá trị mục ハ của giấy chứng nhận
・Hiển thị % của 二 chia cho ハ Tính đến đến chữ số thập phân thứ 4 và làm tròn lên chữ số thập phân thứ 4. Ngoài ra, khi giá trị trên 90% sẽ hiển thị là 100%
③-B・Hiển thị giá trị mục ト của giấy chứng nhận
・Hiển thị giá trị mục ヘ của giấy chứng nhận
・Hiển thị % của ト chia cho ヘ Tính đến đến chữ số thập phân thứ 4 và làm tròn lên chữ số thập phân thứ 4. Ngoài ra, khi giá trị trên 90% sẽ hiển thị là 100%
③-C・Nếu tỉ lệ của ③-A giống với ③-B thì sẽ hiển thị giá trị của ③-A
・Nếu tỉ lệ của ③-B giống với ⑧ thì sẽ hiển thị giá trị của ⑧
・Không hiển thị nếu giá trị cả 2 khác nhau
・Hiển thị giá trị mục ヌ của giấy chứng nhận
・Hiển thị giá trị mục リ của giấy chứng nhận
・Hiển thị % của ヌ chia cho リ Tính đến đến chữ số thập phân thứ 4 và làm tròn lên chữ số thập phân thứ 4. Ngoài ra, khi giá trị trên 90% sẽ hiển thị là 100%
④-ASo sánh ①-A và ②-A để hiển thị giá trị nhỏ hơn
④-BSo sánh ①-B và ②-B để hiển thị giá trị nhỏ hơn
④-CSo sánh ①-C và ②-C để hiển thị giá trị nhỏ hơn
So sánh ⑥ và ⑦ để hiển thị giá trị nhỏ hơn
⑤-AHiển thị kết quả của(④-A×③-A)
⑤-BHiển thị kết quả của (④-B×③-B)
⑤-C・Nếu tỉ lệ của ③-A và ③-B, hoặc ③-B và ⑧ giống nhau thì hiển thị kết quả của(④-C×③-C)
・Nếu tỉ lệ của ③-A và ③-B, hoặc ③-B và ⑧ khác nhau thì hiển thị kết quả của phép tính sau
ⅰ (C4){C4} yên × ((A2){A2} yên ÷ (C2){C2} yên)×(A3){A3の割合}% = {ⅰ} yên
ⅱ (C4){C4} yên × ((B2){B2} yên ÷ (C2){C2} yên)×(B3){B3の割合}% = {ⅱ} yên
ⅰ+ⅱ = {C⑤} yên
Hiển thị kết quả ⑨×⑧
Giá cao nhất của 11Hiển thị số tiền được nhập làm giá trị tối đa cho 11
Giá của 11Hiển thị giá của ⑤+⑩ Nếu cao hơn giá cao nhất của 11, hiển thị giá cao nhất của 11
Giá của 12・Hiển thị giá trị mục ル của giấy chứng nhận
Giá cao nhất của 13Hiển thị số tiền được nhập làm giá trị tối đa cho 13
Giá của 13So sánh 11 và 12 để hiển thị giá trị nhỏ hơn Nếu cao hơn giá cao nhất của 13, hiển thị giá cao nhất của 13
Phần trăm của 14Hiển thị số tiền được nhập làm phần trăm cho 14
14Hiển thị(11× phần trăm của 14) Bỏ phần giá trị dưới 100 yên
Hiển thị tổng số dư cuối năm theo nghĩa vụ vay liên đới của mục Vay bất động sảnNếu là vay liên đới, hiển thị tổng số dư cuối năm
Tham khảoTrường hợp là vay liên đới thì trong nghĩa vụ vay liên đới, nếu C⑤ được tính toán dựa trên tỷ lệ khác nhau, hiển thị nội dung được tính toán, hoặc nội dung được nhập trong ghi chú

Tờ khai giảm trừ đặc biệt cho khoản vay mua nhà ở, v.v. (cơi nới cải tạo đặc thù, v.v.) kiêm bảng tính chi tiết giảm trừ đặc biệt cho khoản vay mua nhà ở, v.v. (cơi nới cải tạo đặc thù, v.v.) của người có thu nhập chịu thuế từ lương (mẫu mới)

Điều kiện hiển thị Tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản (mẫu mới) như sau.

画像を表示する
MụcDữ liệu/điều kiện hiển thị
①-A・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà, v.v. của tổ chức tài chính cho vay là chỉ nhà ở”
・Trong ngoặc, hiển thị số dư cuối năm của khoản vay liên đới.
①-B・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua , v.v. của tổ chức tài chính cho vay là chỉ đất đai”
・Trong ngoặc, hiển thị số dư cuối năm của khoản vay liên đới.
①-C・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà, v.v. của tổ chức tài chính cho vay là đất đai hoặc nhà ở”
・Trong ngoặc, hiển thị số dư cuối năm của khoản vay liên đới.
①-D・Trường hợp “cơi nới” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “tổ chức tín dụng cho vay”
・Trong ngoặc, hiển thị số dư cuối năm của khoản vay liên đới.
②-A・Tại mục Tỷ lệ phần trăm hiển thị tỷ lệ phần trách nhiệm khoản vay liên đới ニ của giấy chứng nhận
・"Số dư cuối năm của khoản vay cá nhân trong ①-A" + "Số tiền mà bạn phải chịu trách nhiệm trả trong khoản vay liên đới trong ①-A" × Tỷ lệ phần trách nhiệm khoản vay liên đới nêu trên
②-B・Tại mục Tỷ lệ phần trăm hiển thị tỷ lệ phần trách nhiệm khoản vay liên đới trong ô ト của giấy chứng nhận
・"Số dư cuối năm của khoản vay cá nhân trong ①-B" + "Số tiền mà bạn phải chịu trách nhiệm trả trong khoản vay liên đới trong ①-B" × Tỷ lệ phần trách nhiệm khoản vay liên đới nêu trên
②-C・Tại mục Tỷ lệ phần trăm hiển thị tỷ lệ phần trách nhiệm khoản vay liên đới ニ của giấy chứng nhận
・"Số dư cuối năm của khoản vay cá nhân trong ①-C" + "Số tiền mà bạn phải chịu trách nhiệm trả trong khoản vay liên đới trong ①-C" × Tỷ lệ phần trách nhiệm khoản vay liên đới nêu trên
②-D・Tại mục Tỷ lệ phần trăm hiển thị tỷ lệ phần trách nhiệm khoản vay liên đới trong ô ヲ của giấy chứng nhận
・"Số dư cuối năm của khoản vay cá nhân trong ①-D" + "Số tiền mà bạn phải chịu trách nhiệm trả trong khoản vay liên đới trong ①-D" × Tỷ lệ phần trách nhiệm khoản vay liên đới nêu trên
③-A・So sánh ②-A và giá trị mục ロ trong giấy chứng nhận để hiển thị giá trị nhỏ hơn
③-B・So sánh ②-B và giá trị mục ホ trong giấy chứng nhận để hiển thị giá trị nhỏ hơn
③-C・Hiển thị giá trị nhỏ hơn khi so sánh ②-C và [mục ロ giấy chứng nhận+ホ] hoặc [mục ホ giấy chứng nhận+リ]
③-D・So sánh ②-D và giá trị mục リ trong giấy chứng nhận để hiển thị giá trị nhỏ hơn
④-A・Tại mục Tỷ lệ phần trăm hiển thị tỷ lệ phần nhà ở trong ô ハ của giấy chứng nhận
・「③-A」×Tỷ lệ của không gian ở nêu trên
・Sau dấu thập phân làm tròn xuống
④-B・Tại mục Tỷ lệ phần trăm hiển thị tỷ lệ phần nhà ở trong ô ヘ của giấy chứng nhận
・「③-B」×Tỷ lệ của không gian ở nêu trên
・Sau dấu thập phân làm tròn xuống
④-C・Tại mục Tỷ lệ phần trăm hiển thị tỷ lệ của không gian ở trong ô ハ (ô へ) của giấy chứng nhận nếu tỷ lệ của không gian ở của trường hợp chỉ nhà ở hoặc chỉ đất đai là bằng nhau
・「③-C」×Tỷ lệ của không gian ở nêu trên
・Làm tròn lên đến chữ số thập phân thứ 4
④-D・Tại mục Tỷ lệ phần trăm hiển thị tỷ lệ phần nhà ở trong ô ル của giấy chứng nhận
・「③-D」×Tỷ lệ dùng cho nhà ở nêu trên
・Sau dấu thập phân làm tròn xuống
Giá cao nhất của ⑤Hiển thị số tiền được nhập làm giá trị tối đa cho ⑤
④-A+④-B+(④-C hoặc ④-D)
Ước tính thu nhập chịu thuế (1 năm)・Ước tính thu nhập chịu thuế (1 năm) của nhân viên
・Nếu thu nhập trên 30.000.000 yên thì nằm ngoài đối tượng miễn giảm
・Hiển thị giá trị mục ヌ của giấy chứng nhận
Tham khảo・Hiển thị nội dung nhân viên đã nhập hoặc nội dung được tạo tự động dựa trên thông tin sẵn có
・Nếu phù hợp với các trường hợp dưới đây thì sẽ hiển thị nội dung được chỉ định trong từng trường hợp
[Trường hợp tỷ lệ dùng của không gian ở của nhà và đất là khác nhau]
Hiển thị công thức tính tỷ lệ của không gian ở
[Trường hợp có khoản vay liên đới]
Không cần nhập địa chỉ công ty của người vay liên đới
Giá cao nhất của ⑦Hiển thị số tiền được nhập làm giá trị tối đa cho ⑦
So sánh ⑤ và ⑥ để hiển thị giá trị nhỏ hơn Nếu cao hơn giá cao nhất của ⑦, hiển thị giá cao nhất của ⑦
Phần trăm của ⑧Hiển thị số tiền được nhập làm phần trăm cho ⑧
Giá cao nhất của ⑧Hiển thị số tiền được nhập làm giá trị tối đa cho ⑧
Giá của ⑧Hiển thị(⑤× phần trăm của ⑧)
Bỏ phần giá trị dưới 100 yên
Có nhiều loại khấu trừ đặc biệt cho các khoản vay về nhà ở (cơi nới đặc biệt)Không thể xử lý trên SmartHR