Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
サポート

Môi trường hoạt động của SmartHR là gì?

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランタレントマネジメントプランHRストラテジープラン

Môi trường ghi dưới đây được sử dụng làm môi trường hoạt động của SmartHR.

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành, trình duyệt khác môi trường hoạt động chuẩn của ứng dụng thì sẽ không được hỗ trợ.

Môi trường hoạt động trên máy tính

Khuyến khích người dùng sử dụng máy tính cá nhân khi thực hiện công tác của quản trị viên (trang quản trị).

Windows

Trình duyệt: Microsoft Edge phiên bản mới nhất, Google Chrome phiên bản mới nhất

Mac

Trình duyệt: Microsoft Edge phiên bản mới nhất, Google Chrome phiên bản mới nhất

Môi trường hoạt động dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng

iOS/iPadOS

Trình duyệt: Safari phiên bản mới nhất

Android

Trình duyệt: Google Chrome phiên bản mới nhất

Phương thức kiểm tra và cập nhật phiên bản trình duyệt của bạn

Để kiểm tra và cập nhật phiên bản của các trình duyệt, hãy tham khảo trang sau.

Hỗ trợ đối với trình duyệt khác môi trường hoạt động chuẩn

  • Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt không phải là môi trường hoạt động chuẩn của hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Trình duyệt bạn đang sử dụng không phải là môi trường hoạt động chuẩn nên sẽ không được hỗ trợ ”.
画像を表示する
  • Nếu xuất hiện thông báo trên, vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất.
  • Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt không phải là môi trường hoạt động chuẩn, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng.
  • Lỗi phát sinh do truy cập từ trình duyệt không phải là môi trường hoạt động chuẩn sẽ không thuộc đối tượng được hỗ trợ và sửa chữa.
  • Các mục dưới sau đây không được hỗ trợ ngay cả khi sử dụng đúng môi trường hoạt động.
    • Sự cố do môi trường mạng hoặc phần mềm bổ trợ của trình duyệt gây ra
    • Sự cố do thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị phần cứng đặc định (máy in, bộ nhớ USB, v.v...)
  • Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 trở xuống hoặc nếu sử dụng phần mềm giải nén không hỗ trợ UTF-8, tên tệp dữ liệu đã tải xuống có thể bị lỗi font.

Giới thiệu về phiên bản hệ điều hành

Vui lòng sử dụng hệ điều hành được mô tả trong môi trường hoạt động. Nếu trình duyệt mới nhất hoạt động được thì sẽ không xuất hiện mô tả về phiên bản.

Tuy nhiên, có thao tác bạn có thể sẽ không thực hiện được đúng trên hệ điều hình đã quá hạn hỗ trợ, ví dụ như việc giải nén tệp zip, thao tác excel.

Lỗi phát sinh vì lý do của phần mềm khác ngoài SmartHR sẽ không được hỗ trợ.