Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Hỗ trợ

Môi trường chuẩn để SmartHR hoạt động

Đối tượng độc giả:
Cho ban quản lýCho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênTalent ManagementHR Strategy

Trang này sẽ hướng dẫn các môi trường chuẩn để SmartHR hoạt động.

Những trình duyệt, hệ điều hành ngoài môi trường chuẩn sẽ không nằm trong đối tượng được hỗ trợ.

Môi trường chuẩn để SmartHR hoạt động trên trình duyệt

Đây là môi trường chuẩn để hoạt động khi sử dụng trình duyệt (Google Chrome, Safari, v.v.) trên máy tính, điện thoại.

Máy tính

Hãy ưu tiên sử dụng máy tính khi thao tác với vai trò Quản trị viên (trên trang quản lý).

Windows

 • Microsoft Edge phiên bản mới nhất
 • Google Chrome phiên bản mới nhất

Mac

 • Microsoft Edge phiên bản mới nhất
 • Google Chrome phiên bản mới nhất

Điện thoại thông minh, máy tính bảng

iOS/iPadOS

 • Safari phiên bản mới nhất

Android

 • Google Chrome phiên bản mới nhất

Phiên bản hệ điều hành

Nếu trình duyệt trong môi trường chuẩn hoạt động tốt thì không cần quan tâm nhiều đến phiên bản hệ điều hành.

Nếu sử dụng trình duyệt ngoài môi trường chuẩn

Nếu sử dụng trình duyệt ngoài môi trường chuẩn, sẽ có thông báo ”Không hỗ trợ do trình duyệt này không phải là môi trường chuẩn để SmartHR hoạt động.

Hãy chuyển qua sử dụng trình duyệt thuộc môi trường chuẩn.

Nếu đãsử dụng trình duyệt thuộc môi trường chuẩn rồi mà vẫn bị báo lỗi, hãy cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất.

Xem phiên bản mới nhất của trình duyệt và cập nhật tại:

Môi trường chuẩn để ứng dụng SmartHR hoạt động trên điện thoại

Là môi trường chuẩn khi sử dụng SmartHR trên ứng dụng “SmartHR".

Bạn có thể sử dụng ứng dụng SmartHR trên điện thoại nếu đăng ký gói trả phí.

iOS

 • iOS phiên bản mới nhất

Android

 • Android phiên bản mới nhất
 • Android System WebView phiên bản mới nhất

Nếu là Android System WebView phiên bản cũ

Nếu sử dụng trình Android System WebView phiên bản cũ, sẽ có thông báo ”Không hỗ trợ do đây là phiên bản Android System WebView cũ .

Hãy tham khảo Android System WebView và cập nhật phiên bản mới nhất.

Về việc sử dụng SmartHR ngoài môi trường chuẩn

 • Một vài chức năng sẽ không dùng được nếu sử dụng SmartHR ngoài môi trường chuẩn.
 • Các lỗi xảy ra khi sử dụng SmartHR ngoài môi trường chuẩn sẽ không nằm trong đối tượng được hỗ trợ, sửa chữa.
 • Các trường hợp sau đây sẽ không được hỗ trợ dù có sử dụng trong môi trường chuẩn:
  • Các lỗi phát sinh do kết nối mạng, do cài đặt các plugin trên trình duyệt.
  • Các lỗi phát sinh do các thiết bị như máy in, USB, v.v. hoặc các thiết bị đặc biệt khác.
 • Trên các hệ điều hành cũ không còn được hỗ trợ, có khả năng xảy ra lỗi khi thao tác trên Excel hoặc khi giải nén file ZIP.
  • Các lỗi phát sinh do sử dụng các phần mềm khác không phải SmartHR sẽ không được hỗ trợ.