Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Xem phiếu khấu trừ thuế tại nguồn (Gensen) để nhập thông tin về công ty cũ

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

Trong câu số 11 "Năm 2023 bạn có nhận được lương từ công ty mà bạn đã nghỉ việc không?” nếu trả lời [Có]đang có sẵn phiếu khấu trừ thuế tại nguồn (gensen) của công ty cũ, đồng thời không đánh dấu ◯ trong cột Otsu (乙欄) thì màn hình nhập thông tin phiếu khấu trừ thuế tại nguồn sẽ được hiển thị.

Hãy tham khảo nội dung dưới đây và xem phiếu khấu trừ thuế tại nguồn (源泉徴収票 - げんせんちょうしゅうひょう) mà bạn đang giữ để nhập thông tin cần thiết.

Số trên ảnhMục cần ghi vào khảo sátMục trong phiếu khấu trừ thuế
Ngày nghỉ việcChuyển việc giữa chừng (中途就・退職)
Số tiền chi trảSố tiền chi trả
Số thuế khấu trừ tại nguồnSố thuế khấu trừ tại nguồn
Phí bảo hiểm xã hộiPhí bảo hiểm xã hội (社会保険料等の金額)
Nếu chia thành 2 hàng thì là số tiền ở hàng dưới
Phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏPhí bảo hiểm xã hội (社会保険料等の金額)
Nếu chia thành 2 hàng thì là số tiền ở hàng trên
Họ tên hoặc danh xưng của bên thanh toánMục 氏名又は名称 trong phần 支払者
Địa chỉ hoặc khu vực sở tại của người thanh toánMục 住所(居所)又は所在地 trong phần 支払者
Số điện thoại của người thanh toánMục (電話) trong phần 支払者
Bảng đối chiếu giữa màn hình nhập thông tin công việc trước đây và phiếu khấu trừ thuế tại nguồn画像を表示する