Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Các loại thủ tục

Mã số lương hưu cơ sở (mã số nenkin) là gì?

Đối tượng độc giả:
Cho ban quản lýCho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

Giải thích về mã số lương hưu cơ sở hay còn gọi là mã số nenkin.

Đây là mã số như thế nào?

Là dãy 10 số (4 số - 6 số) được cấp cho người lao động đã tham gia bảo hiểm hưu trí. Mã số này sẽ không thay đổi ngay cả khi người lao động nghỉ việc hoặc thay đổi nơi làm việc.

(Ví dụ) 1234-123456

Mã số này được ghi ở đâu?

Mã số nenkin được ghi trong sổ nenkin (年金手帳) màu xanh dương hoặc Giấy thông báo mã số nenkin (基礎年金番号通知書)

Sổ lương hưu, Giấy thông báo mã số lương hưu cơ sở (bìa khác nhau tùy theo năm phát hành)

画像を表示する

Nguồn: 日本年金機構

Mã số lương hưu được ghi tại phần 基礎年金番号 ở trang đầu tiên sau khi mở sổ lương hưu ra (màu xanh da trời).

画像を表示する