Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
thủ tục

Mã số lương hưu cơ sở là gì?

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Giải thích về mã số lương hưu cơ sở.

Cấu trúc mã số như thế nào?

Là dãy số có 10 ký tự (4 ký tự - 6 ký tự) được cấp cho người lao động đã tham gia bảo hiểm hưu trí. Mã số này sẽ không thay đổi ngay cả khi người lao động nghỉ việc hoặc thay đổi nơi làm việc.

(Ví dụ) 1234-123456

Mã số này được ghi ở đâu?

Mã số lương hưu cơ sở được ghi trong sổ lương hưu (màu xanh da trời) được cấp cho người lao động đó hoặc trong giấy thông báo mã số lương hưu cơ sở, v.v.

Sổ lương hưu, Giấy thông báo mã số lương hưu cơ sở (bìa khác nhau tùy theo năm phát hành)

画像を表示する

Nguồn dẫn: Tổ chức lương hưu Nhật Bản

Mã số lương hưu cơ sở được ghi ở trang đầu tiên sau khi mở sổ lương hưu ra (màu xanh da trời).

画像を表示する