Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
thủ tục

Người thân như thế nào thì được coi là người phụ thuộc?

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Có hai kiểu người phụ thuộc với các điều kiện khác nhau.

  • Người phụ thuộc về mặt bảo hiểm xã hội
  • Người phụ thuộc theo luật thuế thu nhập

1. Người phụ thuộc về mặt bảo hiểm xã hội

Những người thân sau đây có thu nhập dự kiến cả năm (toàn bộ thu nhập từ tiền lương) tại thời điểm đăng ký người phụ thuộc dưới 1.300.000 Yên (dưới 1.800.000 Yên đối với người từ 60 tuổi trở lên hoặc người khuyết tật) sẽ được coi là người phụ thuộc về mặt bảo hiểm xã hội.

  • Vợ/chồng
  • Con, cháu và anh chị em ruột
  • Người thân trực hệ như bố mẹ, ông bà, v.v.
  • Những người thân khác ở cấp độ thứ ba (bác chú, cháu và vợ/chồng của họ, v.v.) (*Tuy nhiên, họ phải đang sinh sống cùng với người đó)
  • Cha mẹ và con cái của vợ/chồng không có đăng ký kết hôn (*Tuy nhiên, họ phải đang sinh sống cùng với người đó)

Tham khảo: Thủ tục khi người lao động (Người được bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí phúc lợi) đăng ký người thân là người phụ thuộc, hoặc khi có sự thay đổi về người phụ thuộc | Tổ chức lương hưu Nhật Bản

Nếu được xác nhận người phụ thuộc thì người thân của bạn cũng sẽ được cấp thẻ bảo hiểm. Ngoài ra, mức đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ không tăng.

2. Người phụ thuộc theo luật thuế thu nhập

Nếu thu nhập cả năm của bạn (toàn bộ thu nhập từ tiền lương) trong năm bạn đăng ký người phụ thuộc là từ 1.030.000 Yên trở xuống, bạn có thể đăng ký người phụ thuộc theo Luật thuế thu nhập.

Tham khảo: Số 1190 Thu nhập của vợ/chồng tối đa tới bao nhiêu tiền thì sẽ được giảm trừ cho vợ/chồng | Thuế thu nhập | Cơ quan thuế quốc gia

Tham khảo: Số 1191 Giảm trừ cho vợ/chồng | Thuế thu nhập | Cơ quan thuế quốc gia

Tham khảo: Số 1180 Giảm trừ cho người phụ thuộc | Thuế thu nhập | Cơ quan thuế quốc gia

Tham khảo: Số 1160 Giảm trừ cho người khuyết tật | Thuế thu nhập | Cơ quan thuế quốc gia

Nếu được xác nhận người phụ thuộc thì thuế thu nhập của bạn (chính chủ) sẽ được giảm thuế thu nhập. Tuy nhiên, người dưới 16 tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 của năm đó (không bao gồm người khuyết tật) không đủ điều kiện để xét giảm trừ.