Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
給与明細

Xem bảng lương chi tiết đã được phát hành

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Tài liệu này hướng dẫn cách xem bảng lương chi tiết được phát hành.

Lưu ý khi xem bảng lương chi tiết

Người lao động cần phải đồng ý về việc phát hành điện tử với các tài liệu như Bảng lương và thu nhập,v.v. để có thể xem bảng lương chi tiết trên SmartHR.

画像を表示する

1. Đồng ý phát hành tài liệu điện tử qua máy tính

Nếu bạn thao tác trên máy tính, hãy thiết lập đồng ý trong Tên tài khoản ở phía trên bên phải màn hình > [Cài đặt cá nhân].

画像を表示する

2. Đồng ý phát hành tài liệu điện tử qua điện thoại thông minh

Nếu bạn thao tác trên điện thoại thông minh, vui lòng thiết lập đồng ý trong Thanh menu phía trên bên phải màn hình > [Cài đặt]

画像を表示する

Cách xem bảng lương chi tiết

1. Nhấn vào đường dẫn trong e-mail thông báo bảng lương chi tiết

Nhấn vào đường dẫn được ghi trong e-mail thông báo bảng lương chi tiết, và đăng nhập vào SmartHR.

image1.png画像を表示する

2. Nhấn vào chi tiết mà bạn muốn xem trong danh sách

Khi nhấn vào chi tiết mà bạn muốn xem trong “Bảng lương chi tiết” ở phía dưới màn hình đầu trang chủ, màn hình bảng lương chi tiết sẽ được hiển thị.

画像を表示する 画像を表示する