Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
thủ tục

Người thân phụ thuộc theo luật thuế là gì

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Giải thích về người thân phụ thuộc theo luật thuế.

Điều kiện để trở thành đối tượng

Người thuộc đối tượng

Người phụ thuộc phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây.

 • Đang sống dựa vào nguồn thu nhập của người nộp thuế
 • Thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây
  • Vợ/chồng (không bao gồm vợ/chồng không đăng ký kết hôn), người thân (trong phạm vi quan hệ huyết thống 6 đời và quan hệ thông gia 3 đời)
  • Trẻ em được Tỉnh trưởng ủy thác chăm sóc nuôi dưỡng (còn gọi là con nuôi)
  • Người cao tuổi được Chủ tịch thành phố/quận/phường/thôn ủy thác chăm sóc nuôi dưỡng
 • Tổng thu nhập chịu thuế cả năm từ 480.000 Yên trở xuống (950.000 Yên trở xuống đối với vợ/chồng)

* "Người phụ thuộc theo luật thuế" tại mục Vợ/chồng trong SmartHR là "vợ/chồng thuộc đối tượng được giảm trừ tại nguồn" ghi trên tờ khai đăng ký (thay đổi) giảm trừ cho người phụ thuộc, v.v... * Người thân phụ thuộc dưới 16 tuổi cũng thuộc đối tượng này.

Ví dụ yêu cầu về thu nhập

 • Những người có thu nhập từ lương cả năm từ 1.030.000 Yên trở xuống (1.500.000 Yên trở xuống đối với vợ/chồng)
 • Người dưới 65 tuổi có thu nhập từ lương hưu cả năm (lương hưu do nhà nước chi trả) từ 1.080.000 Yên trở xuống
 • Người từ 65 tuổi trở lên và có thu nhập từ lương hưu cả năm (lương hưu do nhà nước chi trả) từ 1.580.000 Yên trở xuống
 • Người có thu nhập kinh doanh = thu nhập cả năm – chi phí cần thiết = 480.000 Yên trở xuống

* Lương hưu do nhà nước chi trả bao gồm tiền lương hưu quốc dân, tiền lương hưu phúc lợi xã hội, tiền lương hưu công vụ, v.v...

Tham khảo

No.1180 Giảm trừ do có người phụ thuộc (Tiếng Nhật) | Cục thuế quốc gia

đơn vị 1 năm

Từ tháng 1 đến tháng 12

Trạng thái trong SmartHR (từ sau năm 2020)

Vui lòng xem hướng dẫn dưới đây để thực hiện cài đặt cho người phụ thuộc theo luật thuế trong SmartHR. Đối với "Đối tượng giảm trừ đặc biệt cho vợ/chồng" và "Không xác định", bạn chỉ có thể chọn chỉnh sửa thông tin người thân từ phần thông tin nhân viên hoặc đăng ký hàng loạt bằng tệp CSV.

Trường hợp của vợ/chồng

Tình trạngĐối tượng
Không phụ thuộcTrường hợp thu nhập chịu thuế vượt quá 1.330.000 Yên, đang là người phụ thuộc của gia đình khác, v.v...
Có phụ thuộc (đối tượng được giảm trừ tại nguồn)Người có thu nhập chịu thuế từ 950.000 Yên trở xuống (tương đương thu nhập từ lương từ 1.500.000 Yên trở xuống)
Đối tượng được giảm trừ đặc biệt cho vợ/chồngNgười có thu nhập chịu thuế từ trên 950.000 Yên đến 1.330.000 Yên (tương đương thu nhập từ lương từ 1.500.000 Yên đến 2.015.999 Yên)
Không rõTrường hợp không rõ tình trạng phụ thuộc

Trường hợp khác ngoài vợ/chồng

Tình trạngĐối tượng
Không phụ thuộcTrường hợp thu nhập chịu thuế vượt quá 480.000 Yên, đang là người phụ thuộc của gia đình khác, v.v...
Có phụ thuộc ( đối tượng được giảm trừ tại nguồn)Người có thu nhập chịu thuế từ 480.000 Yên trở xuống (tương đương thu nhập từ lương từ 1.030.000 Yên trở xuống)
Không rõTrường hợp không rõ tình trạng phụ thuộc

Điều kiện về thu nhập sau khấu trừ từ sau năm 2020 đã được sửa đổi.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Luật sửa đổi về điều kiện đối với tổng thu nhập chịu thuế của người phụ thuộc, v.v... để nhận được các khoản giảm trừ (Từ năm 2020 trở đi) (Tiếng Nhật) | Cơ quan Thuế Quốc gia.