Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Q. Nếu người thân mà tôi gửi tiền phụng dưỡng đang ở nước ngoài thì nên điền như thế nào?

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

A. Hãy chọn “Sinh sống ở nước ngoài (海外に在住)” trong danh mục lựa chọn “Phân loại sống chung hoặc sống riêng (同居・別居の別) tại phần địa chỉ(今の住所)trên màn hình đăng ký thông tin người thân phụ thuộc.

Nếu bạn trả lời "Có người thân phụ thuộc" trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm, bạn sẽ đi tiếp đến màn hình điền thông tin người thân.

Nếu trong ô địa chỉ của năm nay và ô địa chỉ của năm sau phần [Phân loại sống chung hoặc sống riêng (同居・別居の別)] bạn chọn [Sinh sống ở nước ngoài (海外に在住)] thì màn hình sẽ hiển thị các ô điền quốc gia, tổng số tiền gửi, v.v.

Hãy điền các thông tin cần thiết và tiếp tục các bước khảo sát.

mceclip0.png画像を表示する